logo
Henk Fonteyn

Henk Fonteyn

Mensen helpen mens te zijn.

Aanbod
– Lezing over pastoraat in de krijgsmacht, inclusief participatie in ernstmissies, de relatie front en thuisfront; (o.a. naar aanleiding van boek Tussen front en thuisfront)
– Lezing over “wat de deelname aan een missie betekent voor een militair”. De relatie front-thuisfront en de vragen rondom levenskunst en zingeving juist in deze situaties. Over loyaliteit en loslaten, liefde en verlies.
– Workshop over ‘Man, wat bezielt je?’ (n.a.v. gelijknamige boek, Ark Media 2013); Een boek dat, met veel voorbeelden uit de militaire wereld, ingaat op thema’s als: Hoe geef je als man invulling aan je verschillende rollen (echtgenoot, vriend, vader, zoon)? Als man moet – of wil – je vaak je sterke, stoere kanten laten zien. Maar je wilt ook een goed luisterende partner, openhartige vriend, aandachtige vader en harde werker zijn. Mooi om het beste van jezelf te kunnen geven, maar waar haal je je inspiratie, je bezieling vandaan?
– Ervaring als deelnemer aan het internationale waarnemersprogramma van de Wereldraad van Kerken in Israël en de Palestijnse gebiedsdelen; een ander specialisme is  pastoraal- psychologische voorbereiding op pensionering’

Contactgegevens 
Wilt u contact met Henk Fonteyn (LinkedIn profiel) of meer informatie over Henk Fonteyn? Mail nu naar info@bezielendesprekers.nl of bel 06 46200281

Profiel
Henk Fonteyn (1954) is theoloog. Als gemeentepredikant in de protestantse gemeente Tricht in de Betuwe (1984- 2001) , richtte Henk Fonteyn zich vooral op laagdrempelige kerkdiensten en op het motiveren van mensen tot actieve betrokkenheid, vooral op het raakvlak van kerk en samenleving, zowel op dorpsniveau als ook internationaal, bv. in het opbouwen van een partnerschap met een gemeenschap in Roemenie en in actieve werkvakanties met jongeren in ontwikkelingslanden (o.a. in Ghana).

In 2000 besloot Henk Fonteyn tot een drastische wending in zijn loopbaan en werd – na het volgen van de militaire basisopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda – geestelijk verzorger bij de krijgsmacht.  Dit vanuit het verlangen om steun te bieden aan militairen en hun thuisfront in de bijzondere omstandigheden die het militaire beroep met zich meebrengt. Samen met Kees van der Zwaard schreef hij daarover ook het boek ‘Tussen front en thuisfront’ ( Kok, 2008). Hij is meermalen uitgezonden naar de Balkan en Afghanistan, en deelde daar zoveel mogelijk het leven van de militair.

Als conferentieleider op het militair vormingscentrum Beukbergen begeleidde Henk Fonteyn groepen militairen die zich voorbereidden op hun missie; daarnaast specialiseerde hij zich in driedaagse conferenties voor militairen en hun partners ter voorbereiding op hun aanstaande pensionering. Ook was Henk Fonteyn redacteur en freelance schrijver voor diverse defensiebladen zoals GV Present, GevoWing en Dubbel Accent.