logo
Jos Artz

Jos Artz

Culturele diversiteit: ‘Het behoud van de eigen identiteit is voorwaarde voor resultaat als mens en organisatie in de kansrijke kleurrijke samenleving.’

Aanbod
Jos Artz (LinkedIn profiel) is:

•Inspiratiesessies (inter)Culturele Diversiteit voor organisaties in Zorg en Onderwijs , gemeentebestuur, medewerkers, leerlingen en welzijnswerk.

• Lezingen en presentaties over de essenties die leiden van ‘Ontmoeten’ via ‘Verbinding’ en ‘Wederzijds Leren’ naar ‘Borging’.

• Bijdragen aan bezinningsdagen waar ethiek en spiritualiteit thema’s zijn.

• Projectmanagement en ondersteuning waar organisaties zich willen (ver)binden aan de kans- en kleurrijke samenleving.

• Het – Ondersteunings Programma (inter)Culturele Diversiteit -. Een programma voor alle gelaagdheden in organisaties waarbij op persoons- en organisatieniveau een gemeenschappelijk denktaal en daarmee werkkader ontstaat. Een voorwaarde voor resulterend en gedragen beleid.

• Het ‘Stakeholdermodel Zorg’ . Samenwerking op Zorg in- en met de kleurrijke samenleving als resultaat.

Jos Artz is o.a. initiatiefnemer en huidig adviseur van het Droomhuis te Almere.

Contactgegevens
Wilt u contact met Jos Artz of meer informatie over Jos Artz? Mail nu naar info@bezielendesprekers.nl of 06 46200281

Profiel
Vanuit de praktijk werkt Jos Artz jaren in de uitvoerende zorg voor verstandelijk gehandicapten.  Als regiomanager 15 jaar werkend geweest op diverse locaties binnen een landelijk grote zorgorganisatie (>13000 medewerkers).

In deze functie is hij oprichter en realisator van woonzorghuizen op Urk, in Swifterbant en Oosterwolde.

De laatste vijf jaar werkt Jos Artz als Manager Diversiteit. Vanuit deze functie werd hij gevraagd in diverse kennis en adviesgroepen waaronder TopFocus; een van 2009 tot 2011 opgerichte kennis en adviesgroep voor het toenmalig Ministerie van Vrom.

Vanwege de betrokkenheid op de verbinding met de samenleving en het breder wordend spectrum van vragen naar ondersteuningsprogramma’s  projectbegeleiding en presentaties is Jos Artz ArtzAdvies gestart.

Het denk- en taalkader (inter)culturele Diversiteit is door de Gemeente Apeldoorn omarmt en vormt de basis voor de verbinding met zorgvragers in de breedste zin van het woord.

Jos Artz maakt deel uit van de adviesgroep Istart2 Zuid Afrika.

Achtergrond artikelen

Diversiteit in de zorg doe maar gewoon, klik hier